Khi ký hợp đồng cầm cố tiền gửi tiết kiệm đứng tên chồng có cần chữ ký của vợ không?

Hỏi: Sổ tiết kiệm đứng tên ông A. Khi ký hợp đồng cầm cố tiền gửi tiết kiệm của ông A, có cần chữ ký của vợ ông A không?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Về việc cầm cố tài sản như chị nêu thì trên thực tế hiện nay chủ yếu chỉ cần có xác nhận của người đứng tên trên sổ chứ không nhất thiết phải có chữ ký của cả hai. Việc này cũng giống như việc cá nhân người này mang tiền đến NH để mở sổ tiết kiệm: NH không yêu cầu phải có chữ ký của cả hai vợ chồng thì mới cho mở sổ; như thế thì cũng không có lý do bắt buộc là phải có chữ ký của cả hai người thì mới thực hiện việc cầm cố.

(Việc mở sổ này cũng là một giao dịch như việc cầm cố sổ, trong đó nếu đây là tiền hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì nó cũng là tài sản chung của hai vợ chồng do đó xét về lý thuyết thì cũng phải có chữ ký của cả 2 vợ chồng về việc này. Thế nhưng trên thực tế thì việc mở sổ này cũng chỉ cần có một người thực hiện).

Tất nhiên, nếu NH cẩn thận (và số tiền trong sổ tiết kiệm tương đối lớn) thì có thể đề nghị vợ chồng ông A cùng ký tên, nhưng theo thực tế và theo quan điểm của ban Hỗ trợ, việc này không cần thiết.

 

0 0 votes
Article Rating