Các bước cần làm khi mua bán đất đai?

Hỏi: Quy trình mua bán đất đai, các bước cần làm khi mua bán đất đai?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Bước 1: các bên cần thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, trường hợp một trong các bên là tổ chức kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng hợp đồng căn cứ khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013. Hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực gồm: Đơn yêu cầu công chứng, chứng thực; hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ; Giấy chứng nhận QSDĐ; hộ khẩu, CMND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; Tùy trường hợp, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng là người độc thân thì còn có thể có thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bước 2: sau khi công chứng hợp đồng thì liên hệ Chi cục thuế huyện nơi có đất để kê khai nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ. Bên chuyển nhượng thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân; Bên nhận chuyển nhượng kê khai, nộp lệ phí trước bạ. Các bên cũng có thể thỏa thuận trong hợp đồng là bên nhận chuyển nhượng hoặc bên chuyển nhượng chịu cả 2 khoản này. Hồ sơ gồm tờ khai theo mẫu, hợp đồng, giấy chứng nhận QSDĐ.

Hồ sơ, thủ tục khai thuế, lệ phí trước bạ thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện nơi có đất để đăng ký sang tên theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, gồm: Đơn đăng ký biến động theo mẫu, Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã công chứng, Bản chính giấy chứng nhận QSDĐ, chứng từ nộp lệ phí trước bạ.

0 0 votes
Article Rating