Thủ tục xin giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hỏi: Thủ tục xin giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Để giải thể doanh nghiệp anh/ chị tham khảo quy trình giải thể doanh nghiệp tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2015

Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, người lao động và các chủ nợ; doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đâu tư bao gồm:

  1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
  2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
  3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
  4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
  6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
0 0 votes
Article Rating