Thủ tục nhận con nuôi

Hỏi: Tôi muốn nhận bé 20 tháng (con của người chị họ) làm con nuôi thì thủ tục như thế nào?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Để được nhận con nuôi thì người nhận con nuôi phải đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 14 Luật nuôi con nuôi. Do đó, nếu anh đủ điều kiện theo quy định này thì anh có thể lập hồ sơ nhận con nuôi với các giấy tờ tại Điều 17 Luật nuôi con nuôi như sau:
“1. Đơn xin nhận con nuôi;
2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
3. Phiếu lý lịch tư pháp;
4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.”

Bên cạnh đó, trong trường hợp của anh thì đứa bé anh nhận nuôi đã 20 tháng tuổi và là con của người chị họ thì cần phải được sự đồng ý người chị họ đó theo Điều 21 Luật nuôi con nuôi
Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi
1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.”

Ngoài ra, về việc đăng ký nuôi con nuôi thì anh có thể xem quy định tại Điều 22 Luật nuôi con nuôi và Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP.

0 0 votes
Article Rating