Người nước ngoài có được sở hữu Bất động sản hay không?

Hỏi: Người nước ngoài có được sở hữu BĐS hay không? Muốn sở hữu BĐS ở Việt Nam phải đáp ứng điều kiện gì?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Theo quy định tại Điều 169 Luật đất đai 2013 về nhận quyền sử dụng đất, cá nhân nước ngoài không được quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định về các đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất cũng không bao gồm cá nhân nước ngoài.

– Đối với giao dịch về nhà ở, căn cứ Điều 159 Luật Nhà ở 2014:

“1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:
a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;
b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);
c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:
a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;
b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.”

Điều kiện để cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam được quy định tại Điều 160 Luật Nhà ở 2014.

0 0 votes
Article Rating