PHÂN BIỆT HỢP NHẤT VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là một trong những phương án tổ chức lại doanh nghiệp. Tuy đây không phải và vấn đề mới nhưng lại có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp có nhiều điểm chung như: Đều chấm dứt hoạt động hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập hay đều được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất hoặc bị sáp nhập…

Bên cạnh đó, bản chất của việc hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là hoàn toàn khác nhau:

Tiêu chí Hợp nhất doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp
Khái niệm Theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020, hợp nhất là việc hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.  

 

Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020, sát nhập là việc một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Hình thức Các doanh nghiệp mang tài sản, quyền và nghĩa vụ gộp chung lại thành một doanh nghiệp mới.  

Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ chuyển sang doanh nghiệp được sáp nhập.

Bản chất                       Góp chung tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích để thành lập công ty mới Chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang cho công ty nhận sáp nhập
Hậu quả pháp lý Góp chung tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích để thành lập công ty mới Chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang cho công ty nhận sáp nhập
Quyền quyết định Công ty bị hợp nhất có quyền quyết định theo tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp mới hợp nhất Chỉ doanh nghiệp được sáp nhập có quyền quyết định trong doanh nghiệp sau khi hợp nhất
Trách nhiệm pháp lý Doanh nghiệp hợp nhất hưởng các quyền lợi hợp pháp và phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bị hợp nhất Doanh nghiệp bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty được sáp nhập
Đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp được hợp nhất phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp được sáp nhập phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHÁP LUẬT TOÀN DÂN _ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ
Hotline/zalo: 0909 36 47 49
Địa chỉ trụ sở chính: 47-49 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện: 9D6 đường DN3, KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Website: phapluattoandan.com
Mail: info@phapluattoandan.com

0 0 votes
Article Rating