Quy định về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hỏi: Xin chào, tôi là Minh Tuấn, hiện đang làm việc tại ủy ban nhân dân phường, việc cấp phép xây dựng nhưng có rất nhiều hộ dân nhầm tưởng và thắc mắc tại ủy ban phường. Nhằm giúp dân biết ró về quy định cấp phép xây dựng. Tôi mong Ban tư vấn tư vấn giúp tôi quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Pháp Luật Toàn Dân trả lời: 

Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 và Nghị định 121/2013/NĐ-CP.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ:

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

– Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Bản vẽ thiết kế xây dựng;

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Thẩm quyền cấp:

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời gian cấp phép:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xem xét thêm thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Lưu ý: Giấy phép xây dựng có giá trị trong thời hạn 12 tháng, được gia hạn 2 lần và mỗi lần là 12 tháng. Trong trường hợp hết thời hạn gia hạn 2 lần trên mà công trình xây dựng chưa hoàn thành thì chủ đầu tư công trình xây dựng phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới. Và phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trước khi khởi công xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Thông tin đến anh,

0 0 votes
Article Rating