NHỮNG HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là nhu cầu của doanh nghiệp khi muốn tổ chức và vận hành doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp mới. Cũng có thể xảy ra trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp mới (nếu không muốn giải thể) khi không còn đáp ứng những điều kiện của loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH từ hai thành viên trở lên (trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho một hoặc một số cá nhân khác và tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới.
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên là tổ chức sang công ty TNHH một thành viên là cá nhân (trong trường hợp tổ chức chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác).

Lưu ý:

  • Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được.
  • Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định.

 

PHÁP LUẬT TOÀN DÂN _ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ
Hotline/zalo: 0909 36 47 49
Địa chỉ trụ sở chính: 47-49 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện: 9D6 đường DN3, KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Website: phapluattoandan.com
Mail: info@phapluattoandan.com