TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 1. Khái niệm

Theo Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp vốn đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương đương với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và pháp luật khác có liên quan

2. Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên so với các loại hình doanh nghiệp khác:

Ưu điểm:

 • Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít rủi ro cho người góp vốn.
 • Công ty có tư cách pháp nhân nên tạo được sự tin cậy của các đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhược điểm:

 • Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần, điều này đã gây khó khăn cho công ty khi chủ đầu tư muốn huy động thêm vốn bên ngoài để mở rộng sản xuất kinh doanh.

3. Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ

 • Tên công ty;
 • Địa chỉ công ty;
 • 2 – 50 thành viên góp vốn (thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức)
 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên;

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Bảo sao công chứng giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên góp vốn là cá nhân
 • Bản sao quyết định thành lập/đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với thành viên góp vốn là tổ chức;

Chú ý: Nếu người nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty cần có thêm giấy ủy quyền và bản sao giấy tờ chứng thực giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh (có 03 phương thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, đăng ký qua dịch vụ bưu chính và đăng ký qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

Thời gian: 03 ngày nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng sẽ được thông báo để bổ sung.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

0 0 votes
Article Rating