CHUYỂN ĐỔI ĐẤT KHÁC GÌ SO VỚI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyển đổi quyền sử dụng đất hay với cách gọi ngắn gọn mà nhiều người sử dụng đất là chuyển đổi đất, đươc hiểu là một hình thức để chuyển và nhận quyền sử dụng đất giữa các bên với nhau, cụ thể là giữa những cá nhân, hộ gia đình với nhau. Vì hay được gọi là chuyển đổi đất nên đôi khi người sử dụng đất nhầm lẫn với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển mục đich sử dụng đất là sự thay đổi mục đích sử dụng đất so với mục đích của thửa đất ban đầu. Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau cả về nội dung cũng như thủ tục thực hiện.

Một số điểm khác nhau cơ bản về nội dung của chuyển đổi quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Tiêu chí Chuyển đổi Chuyển mục đích sử dụng đất
Khái niệm Là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, trong đó hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau thông qua HỢP ĐỒNG Là việc thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phải đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Khi nào được thực hiện quyền Chỉ cần có nhu cầu chuyển đổi và có đủ điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận (hoặc có quyết định giao đất, cho thuê đất);

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất nông nghiệp không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tất cả các trường hợp còn lại chỉ được chuyển từ mục đích này sang mục đích khác khi có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quyết định của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện).
Mục đích Chuyển đổi nhằm tạo ra sự thuận lợi cho hoạt động canh tác nông nghiệp Chuyển sang mục đích sử dụng đất khác theo mong muốn của người sử dụng đất
Đối tượng (Loại đất)   Chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp và bị giới hạn bởi địa giới hành chính (trong phạm một vi xã, phường, thị trấn) Không thay đổi về người sử dụng đất, chỉ thay đổi về mục đích sử dụng đất
Thay đổi về người sử dụng đất Có thay đổi về người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đổi đất nông nghiệp cho nhau), không thay đổi về mục đích sử dụng đất Không thay đổi về người sử dụng đất, chỉ thay đổi về mục đích sử dụng đất
Thời điểm có hiệu lực Có hiệu lực khi được cơ quan đăng ký đất đai đăng ký vào sổ địa chính Có hiệu lực khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp không phải xin phép
Nghĩa vụ tài chính Không phải nộp lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất Phải nộp tiền sử dụng đất (hầu hết các trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất đều phải nộp tiền sử dụng đất, một số ít trường hợp được miễn)
Nơi nộp hồ sơ Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Nếu không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn thì nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa theo quy định hoặc nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Nộp tại bộ phận một cửa theo quy định, nơi chưa có bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất

 

PHÁP LUẬT TOÀN DÂN _ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ
Hotline/zalo: 0909 36 47 49
Địa chỉ trụ sở chính: 47-49 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện: 9D6 đường DN3, KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Website: phapluattoandan.com
Mail: info@phapluattoandan.com

0 0 votes
Article Rating