TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC LẬP DI CHÚC MIỆNG ?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có thể lập di chúc dưới 02 hình thức: Di chúc lập thành văn bản hoặc di chúc miệng. Nhưng không phải trong mọi trường hợp đều có thể lập di chúc miệng.

Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015): “Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”. Theo đó, chỉ có thể di chúc miệng khi không thể lập di chúc bằng văn bản.

Khi tính mạng của một người bị cái chết đe dọa, không thể tự mình lập di chúc bằng văn bản thì người này có thể lập di chúc miệng. Sau thời điểm lập di chúc miệng 03 tháng, nếu người này vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng này mặc nhiên bị hủy bỏ. Đây là mốc thời gian mọi người cần chú ý để di chúc miệng có hiệu lực.

Cũng như điều kiện đối với lập di chúc bằng văn bản (Điều 625 BLDS 2015), người lập di chúc miệng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.
  • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Để di chúc miệng được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện sau (Điều 630 BLDS 2015):

  • Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
  • Thứ hai, nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không được trái với quy định của luật.
  • Thứ ba, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên và điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Theo quy định trên, dù là di chúc miệng nhưng phải được người làm chứng lập thành văn bản và công chứng, chứng thực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

PHÁP LUẬT TOÀN DÂN _ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ
Hotline/zalo:
0909 36 47 49
Địa chỉ trụ sở chính: 47-49 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện: 9D6 đường DN3, KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Website:
phapluattoandan.com
Mail:
info@phapluattoandan.com

0 0 votes
Article Rating